................ICQ LIGA..............

Pool Pravidlá

Bling Banner
Všeobecné

        Na hranie ICQ Pool je potrebné funkčné ICQ ( verzia 5.0, 5.1 alebo 6.0 )

        V teame môže byť maximálne jeden hráč

        Hrá sa na 2 víťazné zápasy. tj. zápas môže skončiť 2:0, 2:1 a opačne, zápas nemôže skončit remízou !!!

        Pred zápasom sa so súperom skontaktujte a autorizujte, aby ste predišli prípadným nedorozumeniam.

        Dodajte minimálne toľko screenov, koľko sa hrá kôl ( 2:0 = 2 screeny, 2:1 = 3 screeny atď). Nie je možné dodať 1 screen, kde v chate vidno 2x vetu "player wins".

        Screenshoty nesmú byť orezané a musí na nich byť vidieť všetko (plocha, čas). Ak bude screen orezaný, zápas sa maže.

        Screeny musia byť dodané do 24 hodín od odohratia zápasu! Hráč ktorý vyhrá, zadavá výsledky a screeny, a čaká 24 hodin, než súper potvrdí stav. Ak sa tak nestane, môže podať protest. Ak screeny nebudú dodané, zápas sa maže (nepodávať protesty, žiadna kontumácia nebude).

        Ak sa súper nedostaví na zápas, do 48 hodín bude zápas automaticky zmazaný systémom (takisto nepodávať protesty za nedostavenie).

        Team musí byť pomenovaný rovnako aký nick má hráč na ICQ! Ak sa názov teamu a nick na ICQ nebudú zhodovať(až na menšie odchýlky, l33t=leet) zápas bude zmazaný bez trestu!

        Screenshot s leftom nestačí, ak bude k zápasu priložený iba jeden screen s leftom, zápas sa maže. Treba dodať 1 screen z hry a 1 screen z leftom. Vtedy súper stráca kolo.


        Ak nebudú dodané screeny z hry, kde vidno nicky oboch hráčov, zápas sa bude brať za neplatný.

        Je nutné mať vyplnené ICQ už pred prijatím (odoslaním) výzvy. V opačnom prípade bude hráčovi udelený trest a zápas sa bude brať za neplatný (bude zmazaný).

       
Trest za neslušné chovanie, úmyselné obchádzanie cenzúry (nadávky, ponižovanie, urážky atd.) sa môže udeliť iba vtedy ak sa jedná o súčasť chatu priamo v hre. ICQ konverzácie mimo zápasu sa neberú na ohľad.

        Mazanie klanov nie je možné. Akonáhle máte vytvorený klan v nejakej hre, musíte s ním hrať až do konca. Ak už danú hru hrať nexcete, jednoducho si klan deaktivujte.